Anställda

Willy Karlsson

Ägare sedan 2009

Sabina Ducanovic Karlsson

Anställd sedan 2016